SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 16. Petak, 15. svibnja 2020.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

18.

Na temelju članka 19. Odluke o kriterijima, mjerama i proceduri naplate i otpisa potraživanja Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/19) i članka 31. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18 i 2/19), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 13. svibnja 2020. donosi

ODLUKU
o otpisu potraživanja Općine Malinska-Dubašnica

Članak 1.

Ovom Odlukom se, sukladno zakonskim propisima, utvrđuje otpis nenaplativih dospjelih potraživanja Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 2.

Otpisuju se potraživanja Općine Malinska-Dubašnica po vrstama prihoda i iznosima, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

U poslovnim knjigama Općine Malinska-Dubašnica evidentirati će se promjene sukladno članku 2. ove Odluke, temeljem analitičkih pregleda potraživanja, po vrstama prihoda, dužnicima i iznosima.

Članak 4.

Sastavni dio ove Odluke su analitički pregledi potraživanjaiz članka 3. Odluke i neće se javno objaviti. Iznos otpisanih potraživanja iz članka 2. Odluke uvećat će se za zateznu kamatu na dan otpisa kako se nakon otpisa ne bi pojavljivao dug zbog neobračunate kamate po svim osnovama.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 415-01/14-01/7

Ur. broj: 2142/05-01-20-28

Malinska, 13. svibnja 2020.

 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Potpredsjednik vijeća

Zdenko Cerović, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2142&mjesto=51511&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr