SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 16. Petak, 15. svibnja 2020.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

16.

Temeljem odredbi članka 95., stavak 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«broj 68/18) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18 i 2/19), a u svezi Odluke Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja KLASA: 804-08/20-01/ 1, URBROJ: 531-01-20-1, od 20. ožujka 2020. godine, Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici 13. svibnja 2020. donijelo je

ODLUKU
oslobođenju od obveze plaćanja komunalne naknade
za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje
služi za obavljanje poslovne djelatnosti, za vrijeme
trajanja epidemije COVID-19

Članak 1.

Obveze plaćanja komunalne naknade potpuno će se osloboditi vlasnik ili korisnik poslovnog prostora i građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, koji je sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300- 20-1, od dana 19. ožujka 2020. godine (»Narodne novine« broj 32/20) obuhvaćen mjerom obustave rada, za razdoblje od 01.03.2020. do 30.06.2020. godine.

Članak 2.

Oslobađanje iz članka 1. ove Odluke ne odnosi se na obveznike iz članka 13. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/ 18), koji komunalnu naknadu plaćaju u visini 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine.

Članak 3.

Postupak u svezi oslobađanja od plaćanja komunalne naknade sukladno članku 1. ove Odluke pokreće Jedinstveni upravni odjel po službenoj dužnosti, a od obveznika plaćanja komunalne naknade u slučaju potrebe zatražit će se dostava odgovarajuće dokumentacije u svezi ispunjavanja uvjeta iz članka 1. ove Odluke.

U postupku oslobađanja iz stavka 1. ovog članka Jedinstveni upravni odjel ne donosi rješenje, već obvezniku plaćanja komunalne naknade na dokaziv način (putem poštanske pošiljke, elektroničke pošte isl.) dostavlja pisanu obavijest o oslobađanju plaćanja komunalne naknade.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-20-4

Malinska, 13. svibnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Potpredsjednik vijeća

Zdenko Cerović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2142&mjesto=51511&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr