SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 16. Petak, 15. svibnja 2020.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

14.

Temeljem odredbe članka 95., stavak 1., 2. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18 i 2/19), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici 13. svibnja 2020. donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 43/18) (u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 3. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, o čemu posebnu odluku donosi ministar nadležan za graditeljstvo, naplaćena sredstva komunalne naknade mogu se koristiti i za druge namjene različite od namjena propisanih stavkom 1. i 2. ovog članka.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

Iza članka 21. Odluke dosaje se novi članka 21.a koji glasi:

»Članak 21.a

U slučaju nastupanja posebnih okolnosti opisanih člankom 3. stavkom 3. ove Odluke obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti mogu se osloboditi djelomično ili u potpunosti plaćanja obveza komunalne naknade dok traju posebne okolnosti, o čemu će Općinsko vijeće donijeti odluku.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-20-2

Malinska, 13. svibnja 2020.

 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Potpredsjednik vijeća

Zdenko Cerović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2142&mjesto=51511&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr