SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 16. Petak, 15. svibnja 2020.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

13.

Na temelju članka 10. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 29/19 i 98/19) i članka 23. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18 i 2/19), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici 13. svibnja 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke oraspoređivanju sredstava
za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu

Članak 1.

U Odluci o raspoređivanju sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj x/20) (u daljnjem tekstu: Odluka) mijenja se članak 2. i glasi:

»Članak 2.

U Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu osigurana su sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 26.000,00 kuna.«

Članak 2.

Članak 4. Odluke mijenja se i glasi:

Članak 4.

Političkim strankama zastupljenim u Općinskog vijeća raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća i broju njenih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola Općinskog vijeća u iznosima kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 402-01/19-01/7

Ur. broj: 2142/05-01-20-6

Malinska, 13. svibnja 2020.

 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Potpredsjednik vijeća

Zdenko Cerović, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2142&mjesto=51511&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr