SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 16. Petak, 15. svibnja 2020.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

10.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 23. Statuta Općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 26/09, 43/09, 14/13, 43/18 i 2/19) Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici održanoj dana 13. svibnja 2020. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju
Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Malinska- Dubašnica za 2020. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 34/19) (u daljnjem tekstu: Odluka) mijenja se članak 18. i glasi:

»Članak 18.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se polagati u poslovnu banku, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja. Odluku o izboru banke donosi Općinski načelnik.

Načelnik može, sukladno zakonskim propisima, Ustanovama i društvima u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica, te jedinicama lokalne samouprave s područja otoka Krka, iz likvidnih sredstava Proračuna odobriti kratkoročnu pozajmicu uz kamatu u visini eskontne stope HNB i adekvatno osiguranje povrata pozajmice.

Odluku o oročavanju sredstava ili davanju kratkoročnih pozajmica donosi Općinski načelnik.«

Članak 2.

Mijenja se članak 21. Odluke i glasi:

»Članak 21.

Općina se može zaduživati za investicije uzimanjem kredita ili izdavanjem vrijednosnih papira, uz prethodnu suglasnost Vlade.

Ukupni očekivani iznos obveza po dugoročnim zaduženjima na kraju 2020. godine iznosit će 11.875.000,00 kn. Navedena zaduženja odnose se na dugoročni kredit Hrvatske banke za obnovu i razvitak odobren u 2016. godini za financiranje izgradnje dječjeg vrtića u Malinskoj, novo planirano zaduženje za realizaciju Kapitalnog projekta K301323 Interpretacijski centar u iznosu od 5.000.000,00 kn, te novo planirano zaduženje za realizaciju Kapitalnog projekta K301306 Javna rasvjeta u iznosu od 5.000.000,00 kn.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/19-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-20-25

Malinska, 13. svibnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Potpredsjednik vijeća

Zdenko Cerović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2142&mjesto=51511&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr