SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 16. Petak, 15. svibnja 2020.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

6.

Temeljem odredbe članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/ 18 i 2/19), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 13. svibnja 2020. godine donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje rezultat raspodjela rezultata poslovanja te način rasporeda viška prihoda utvrđenog u Financijskom izvještaju Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu u ukupnom iznosu 8.846.995,52 kuna, koji se sastoji od prenesenog viška prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 8.325.263,72kuna, te viška prihoda i primitaka ostvarenih u 2019. godini u iznosu od 521.731,8 kuna.

Članak 2.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 - Višak/ manjak prihoda koja su iskazana u Financijskom izvještaju Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu, na dan 31. prosinca 2019. godine utvrđena su kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 11.610.831,70 kn u cijelosti će se pokriti iz viška prihoda poslovanja. Manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 3.410.258,72 kn u cijelosti će se pokriti iz viška prihoda poslovanja. Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 8.846.995,52 kuna.

Članak 4.

Raspoloživi višak prihoda u iznosu od 8.846.995,52 kn sastoji se od sljedećih izvora financiranja:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ove Odluke rasporediti će se u plan prvih izmjena i dopuna proračuna Općine Malinska- Dubašnica za 2020. godinu prema izvorima financiranja za namjene po pojedinim programima, aktivnostima i projektima.

 

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/20-03/1

Ur. broj: 2142/05-01-20-4

Malinska, 13. svibnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Potpredsjednik

Općinskog vijeća

Zdenko Cerović, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2142&mjesto=51511&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr