SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 15. Četvrtak, 7. svibnja 2020.
GRAD KRK

14.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18 i 7/20), Gradsko vijeće Grada Krka, na izvanrednoj (elektronskoj) sjednici održanoj 4. svibnja 2020. godine razmatralo je Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, te donijelo

ZAKLJUČAK
O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu je u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/18-01/18

Ur. broj: 2142/01-01/1-20-25

Krk, 4. svibnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

 

Na temelju članka 71. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18. 110/18, 32/20) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14, 3/18, 7/20), Gradonačelnik Grada Krka, podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 38/18) usvojen je na sjednici Gradskog vijeća 27. studenoga 2018. godine, I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 24/19) usvojene su na sjednici 25. rujna 2019. godine, a II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 33/19) ) usvojene su na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka dana 13. prosinca 2019. (u daljnjem tekstu: Program građenja za 2019.god.).

Članak 2.

Program građenja za 2019. god. izvršen je kako slijedi:

1. PRIHODI

Za troškove građenja komunalne infrastrukture po Programu građenja komunalne infrastrukture 2019. koristili su se sljedeći izvori financiranja:

2. RASHODI

Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/ 18, 110/18, 32/20) obuhvaća sljedeće radnje i radove:

1. rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture

2. uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta

3. pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture

4. građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina.

Građenje komunalne infrastrukture Grada Krka u 2019.godini ostvareno je kako slijedi u tabelarnom prikazu u kojem uz opisanu pojedinačnu aktivnost stoji ostvareni trošak i naznaka izvora financiranja:

Tijekom 2019. godine utrošeno je za:

1. građevine komunalne infrastrukture koje su građene u neuređenim dijelovima građevinskog područja (u tablici označeno slovom N) 2.670.692,94kn.

2. građevine komunalne infrastrukture koje su građene u uređenim dijelovima građevinskog područja (u tablici označeno slovom U) 3.144.752,38kn.

3. građevine komunalne infrastrukture koje su građene izvan građevinskog područja (u tablici označeno slovom I) 158.062,50kn.

4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje su se rekonstruirale (u tablicu uneseno opisno i kao R) 7.014.300,86kn

5. druga pitanja određena Zakonom o komunalnom gospodarstvu i posebnim zakonima (u tablicu uneseno opisno) 1.870,840,01kn.

U opisanim projektima i aktivnostima iz tablice koji se odvijaju u dva različita područja (U, N ili I), procijenjen je postotak vrijednosti koja se odnosi na svako pojedino područje.

Članak 3.

Ukupni prihodi iz kojih se financiralo građenje komunalne infrastrukture za 2019. godinu kao i rashodi prilikom građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu iznosili su 14.858.648,69 kn.

Članak 4.

Sukladno važećoj zakonskoj regulativi Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću Grada Krka istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave.

Klasa: 363-01/18-01/18

Ur. broj: 2142/01-02/1-20-22

Krk, 21. travnja 2020.

 

GRAD KRK

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2141&mjesto=51500&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr