SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 12. Ponedjeljak, 20. travnja 2020.
GRAD CRES

16.

Na osnovi odredbe članka 34. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20) i članka 47. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 29/09, 14/13, 5/18, 25/18), Gradonačelnik Grada Cresa donosi

ODLUKU
O IMENOVANJU POVJERENIKA I ZAMJENIKA
POVJERENIKA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU GRADA CRESA

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuju se povjerenici i zamjenici povjerenika u sustavu civilne zaštite na području Grada Cresa, u nastavku, kako slijedi:

1. Mjesni odbor Beli, za povjerenika Eliana Zec Solina, a za njezinog zamjenika Tijana Ban Vrsalović,

2. Mjesni odbor Dragozetići, za povjerenika Domagoj Malčić, a za njegovog zamjenika Nevia Srdoč,

3. Mjesni odbor Orlec, za povjerenika Franjo Jurasić, a za njegovog zamjenika Krešo Juriša,

4. Mjesni odbor Valun, za povjerenika Mila Surdić, a za njezinog zamjenika Ivan Krivičić,

5. Mjesni odbor Martinščica, za povjerenika Irena Vidas, a za njezinog zamjenika Fiorenco Pinezić

 

Članak 2.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici na području Grada Cresa su operativne snage civilne zaštite koje provode mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, a dužni su se odazvati na poziv načelnika Stožera civilne zaštite Grada Cresa.

Članak 3.

U skladu s odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici obavljaju sljedeće poslove civilne zaštite za svoje mjesne odbore:

- sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite;

- daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite;

- sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite;

- organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina;

- provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.

Članak 4.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici mogu biti pozvani na razne oblike planske edukacije i osposobljavanja.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-01/20-1/1

Ur. broj: 2213/02-04-02/2-2

Cres, 15. travnja 2020.

GRAD CRES

Gradonačelnik

Kristijan Jurjako, struč. spec. oec., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr