SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 12. Ponedjeljak, 20. travnja 2020.
GRAD CRES

15.

Na osnovi odredbe članka 6. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (»Narodne novine« broj 126/19) i članka 47. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09, 14/13, 5/18, 25/18), Gradonačelnik Grada Cresa donosi

ODLUKU
O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA
STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA CRESA

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne zaštite Grada Cresa radi koordinacije aktivnosti u akcijama zaštite i spašavanja.

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije civilne zaštite kojima rukovodi gradonačelnik, a aktivira se kad se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.

Članak 2.

Za članove Stožera civilne zaštite Grada Cresa imenuju se:

1. Marin Gregorović, zamjenik Gradonačelnika - načelnik Stožera,

2. Ismet Krupić, stručni suradnik za komunalno stambene poslove Grada Cresa - zamjenik načelnika Stožera,

3. Neven Kruljac, direktor društva Komunalne usluge Cres - Lošinj - član,

4. Biserka Šupraha, liječnica u Domu zdravlja Mali Lošinj, Ambulanta Cres - članica,

5. Jordan Vešković, predstavnik Lučke kapetanija Rijeka, Ispostava Cres - član,

6. Lenjinka Juričić - Mamilović, voditeljica Odjela za preventivne i planske poslove PUZS - članica,

7. Josip Gazilj, načelnik Policijske postaje Mali Lošinj - član,

8. Nenad Kalabić, zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Cres - član,

9. Marko Župančić, HGSS Rijeka - član,

10. Sonja Pokupec Salković, članica društva Crvenog križa Cres-Mali Lošinj- članica,

11. Darko Pavičić, upravitelj Šumarije Cres-Lošinj - član,

12. Josip Pope, ravnatelj Osnovne škole Frane Petrić Cres - član.

Članak 3.

Stožer civilne zaštite Grada Cresa obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće I katastrofe, razvija plan djelovanja sustava CZ na svom području, upravlja reagiranjem sustava CZ, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 4.

Sve administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera civilne zaštite obavljat će stručne službe Grada Cresa.

Članak 5.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 26/17).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-01/20-1/1

Ur. broj: 2213/02-04-02/2-1

Cres, 15. travnja 2020.

GRAD CRES

Gradonačelnik

Kristijan Jurjako,s truč. spec. oec., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr