SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 11. Srijeda, 15. travnja 2020.
GRAD RAB

39.

Na temelju članaka 20. stavka 3. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine« broj 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13 i 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18, 40/18 i 4/20), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 15. travnja 2020. godine, donosi

I. IZMJENE I DOPUNE
Programa utroška dijela boravišne pristojbe
namijenjene poboljšanju boravka turista na području
Grada Raba za 2020. godinu

Članak 1.

Ovim I. izmjenama i dopunama Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Raba za 2020. godinu u planiranom iznosu od 942.100,00 kuna sredstva se planiraju utrošiti za sljedeće namjene:

1.Sufinanciranje zračnog prijevoza iznos od 80.000,00 kuna,

2.Sufinanciranje brodske linije Rab-Lun iznos od 23.000,00 kuna,

3.Sufinanciranje 2. tima HMP iznos od 270.000,00 kuna,

4.Sufinanciranje prigodne manifestacije iznos od 69.100,00 kuna i

5.Sufinanciranje Rabske fjere iznos od 500.000,00 kuna.

Članak 2.

Ove I. izmjene i dopune Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Raba za 2020. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/20-01/02

Ur. broj: 2169-01-02/7-20-21

Rab, 15. travnja 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr