SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 11. Srijeda, 15. travnja 2020.
GRAD RAB

38.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), članaka 74. i 76. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15,19/16-ispravak i 98/19) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18, 40/18 i 4/20), Gradsko vijeće Grada

Raba, na sjednici održanoj 15. travnja 2020. godine, donijelo je

I. IZMJENE
PROGRAMA JAVNIH POTREBA
GRADA RABA U SPORTU ZA 2020. GODINU

Članak 1.

I. izmjenama Programa javnih potreba Grada Raba u sportu za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: I. izmjene Programa) osiguravaju se uvjeti za realizaciju programske aktivnosti: Sportske udruge i manifestacije.

Članak 2.

Za provođenje I. izmjena Programa osigurana su sredstva u Prvim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2020. godinu ukupnog financijskog iznosa od 1.411.750,00 kn za programske aktivnosti iz članka 1.

Članak 3.

Raspored sredstava iz I. izmjena Programa vrši gradonačelnik kao izvršitelj Prvih izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2020. godinu, a Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti prati namjensko korištenje proračunskih sredstava i podnosi godišnje izvješće o ostvarivanju programa gradonačelniku Grada Raba.

Članak 4.

Ove I. izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

 

Klasa: 023-06/20-01/02

Ur. broj: 2169-01-02/7-20-20

Rab, 15. travnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr