SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 11. Srijeda, 15. travnja 2020.
GRAD RAB

37.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/ 15, 4/18, 40/18 i 4/20), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 15. travnja 2020. godine, donijelo je

I. IZMJENE
PROGRAMA JAVNIH POTREBA
GRADA RABA U KULTURI ZA 2020. GODINU

Članak 1.

I. izmjenama Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: I. izmjene Programa) utvrđuje se financiranje ustanova u kulturi kojima je Grad Rab osnivač: Pučko otvoreno učilište Rab i Gradska knjižnica Rab, redovan rad udruga u kulturi, provođenje manifestacija i programa uređenja i održavanja kulturnih objekata.

Članak 2.

Za provođenje I. izmjena Programa osigurana su sredstva u Prvim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2020. godinu, ukupnog iznosa od 4.018.580,00 kn za Pučko otvoreno učilište Rab, 496.490,00 kn za Gradsku knjižnicu Rab, 196.500,00 kn za Udruge, manifestacije i donacije u kulturi i 810.000,00 kn za uređenje i održavanje kulturnih objekata.

Članak 3.

Raspored sredstava iz I. izmjena Programa vrši gradonačelnik kao izvršitelj Prvih izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2020. godinu, a Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti prati namjensko korištenje proračunskih sredstava i podnosi godišnje izvješće o ostvarivanju programa gradonačelniku Grada Raba.

Članak 4.

Ove I. izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

Klasa: 023-06/20-01/02

Ur. broj: 2169-01-02/7-20-19

Rab, 15. travnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

 

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr