SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 10. Četvrtak, 9. travnja 2020.
GRAD RAB

27.

Na temelju članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13 i 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18, 40/18 i 4/20), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 8. travnja 2020. godine, donijelo je

PROGRAM
MJERA ZA POKRIĆE MANJKA PRIHODA
I PRIMITAKA KONSOLIDIRANOG
PRORAČUNA GRADA RABA

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se mjere u cilju naplate prihoda i racionalizacije troškova, dinamika i izvori financijskih sredstava za pokriće manjka prihoda i primitaka nad izvršenim rashodima i izdacima na dan 31. prosinca 2019. godine.

Članak 2.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2019. godinu utvrđen je proračunski manjak u iznosu od 16.311.410,20 kuna.

Članak 3.

Utvrđeni proračunski manjak iz članka 2. pokrit će se u narednom razdoblju prema planiranoj dinamici:

2020. godine iznos od 1.500.000,00 kuna,

2021. godine iznos od 1.500.000,00 kuna,

2022. godine iznos od 2.500.000,00 kuna,

2023. godine iznos od 2.500.000,00 kuna,

2024. godine iznos od 4.000.000,00 kuna i

2025. godine iznos od 4.311.410,20 kuna.

Članak 4.

U cilju realizacije pokrića manjka prihoda i primitaka iz članka 2. ovog Programa utvrđuju se slijedeće mjere:

- prilikom izrade Prijedloga Proračuna za naredne godine u iste uvrstiti planirano pokriće manjka prihoda i primitaka,

- prioritet pri planiranju i izvršavanju Proračuna imaju zakonske i ugovorne obveze,

- preuzimanje novih dugoročnih obveze samo uz osigurane izvore financiranja,

- kontinuirano provođenje ovršnih i ostalih postupaka za naplatu dospjelih potraživanja,

- ostvarenje prihoda od najma prostora i imovine,

- ostvarenje prihoda po posebnim propisima.

Za provedbu mjera iz članka 4. stavka 1. ovog Programa zaduženi su pročelnici upravnih odjela: Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam, Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti i Upravnog odjela za financije.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti Program mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Konsolidiranog proračuna Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/19).

Članak 6.

Program mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Konsolidiranog proračuna Grada Raba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/20-01/02

Ur. broj: 2169-01-02/7-20-10

Rab, 8. travnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr