SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 9. Petak, 3. travnja 2020.
OPĆINA MATULJI

12.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 31.ožujka 2020. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o učešću roditelja
u cijeni smještaja djece u Dječjem vrtiću Matulji

Članak 1.

U Odluci o učešću roditelja u cijeni smještaja djece u Dječjem vrtiću Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 12/19) iza članka 2. dodaje se članak 2a. koji glasi:

»Članak 2a.

»(1) U slučajevima nastupa posebnih okolnosti, koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, radi čega Dječji vrtić Matulji nije u mogućnosti pružati usluge smještaja djece, roditelji će se osloboditi plaćanja učešća u cijeni smještaja.

(2) Iznos oslobođenja utvrđuje se na način da se učešće roditelja u cijeni smještaja umanjuje srazmjerno broju dana trajanja nemogućnosti korištenja usluga Dječjeg vrtića Matulji.

Članak 2.

Ova Odluka stupa prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/20-01/0010

Ur. broj: 2156-04-01/01-01/20-2

Matulji, 31. ožujka 2020.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr