SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 9. Petak, 3. travnja 2020.
GRAD RAB

15.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15 i 123/17) i članka 34. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« br. 27/09, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18 i 40/18), gradonačelnik Grada Raba dana 18. ožujka 2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Utvrđ­uje se Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okolišu na području Grada Raba za 2019. godinu.

2. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okolišu na području Grada - Raba za 2019. godinu upučuje se Gradskom vijeću Grada Raba na razmatranje i usvajanje.

Klasa: 023-01/20-01/42

Ur. broj: 2169-01-01-20-3

Rab, 18. ožujka 2020.

Gradonačelnik

Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.

 

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr