SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 8. Utorak, 31. ožujka 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

37.

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/80, 136/12, 15/15), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćen tekst i 2/20), članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije »Službene novine« broj 26/ 09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst) i članka 12. Pravila sazivanja i održavanja sjednica Županijske skupštine Primorsko- goranske županije elektronskim putem u izvanrednim situacijama (»Službene novine« broj 7/20), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na izvanrednoj (elektronskoj) 28. sjednici od 30. ožujka 2020. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje
Thallasotherapiji Opatija za nabavku
angiografskog uređaja

Članak 1.

Daje se suglasnost Thalassoteharapiji Opatija za kreditno zaduženje u iznosu od 5.248.750,00 kuna, uvećano za kamate i naknade banke, kod Privredna banka Zagreb, u svrhu nabavke angiografskog uređaja, a pod slijedećim uvjetima:

1.Korisnik kredita: Thalassotherapia Opatija

2.Davatelj kredita: Privredna banka D.D. Zagreb

3.Iznos glavnice kredita: 5.248.750,00
(petmilijunadvjestočetrdetosamtisućasedamstopedesetkuna)

4.Valuta: HRK

5.Valutna klauzula: nema valutne klauzule

6.Namjena: dugoročni kredit za investicije - nabavka angiografskog uređaja

7.Krajnji rok korištenja: 3. 6. 2020.

8.Rok otplate: 5 godina

9.Dinamika otplate: u jednakim kvartalnim ratama

10.Način korištenja: odjednom do 3. lipnja 2020. godine

11.Nominalna kamatna stopa: 1,15% godišnje,

12.Efektivna kamatna stopa: 1,19% godišnje

13.Naknada za obradu kredita/zahtjeva: 5.000,00 kn

14.Naknada za prijevremenu otplatu: 0,00 (bez naknade)

15.Instrumenti osiguranja: 2 bjanko mjenice Ustanove uz mjenično očitovanje ovjereno od javnog bilježnika i jedna zadužnica korisnika kredita

Cijena ponude u kn:

o Kamatna stopa (%): 1,15% (nom.), 1,19%

A. Iznos kamate: 158.484,86 kn

B. Iznos naknade za obradu kredita: 5.000,00 kn

C. Iznos ostalih troškova kredita: nema

CIJENA PONUDE - KONAČNA (A+B+C): 163.484,86 kn

Članak 2.

Daje se suglasnost ravnatelju Thalassotherapije Opatija da s Privrednom bankom D.D. Zagreb, zaključi Ugovor o kreditu radi financiranja nabavke angiografskog uređaja u vrijednosti od: 5.248.750,00 kuna (petmilijunadvjestočetrdetosamtisućasedamstopedesetkuna) uvećano za pripadajuće kamate i naknadu za obradu kredita.

Članak 3.

Obvezuje se Thalassotherapia Opatija da odmah po sklapanju ugovora o kreditu Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu Primorsko-goranske županije dostavi jedan primjerak sklopljenog ugovora, te nakon početka otplate kredita, tromjesečno dostavlja izvješće o izvršenju obveza po navedenom ugovoru.

Jedan primjerak sklopljenog ugovora o kreditu dostaviti Upravnom odjelu za zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/20-01/2

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-11

Rijeka, 30. ožujka 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr