SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 6. Utorak, 24. ožujka 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

24.

Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15 i 118/18), članka 5. stavka 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (»Narodne novine« broj 126/ 19 i 17/20) i članka 49. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13, 8/18 i 3/ 30) Općinska načelnica Općine Omišalj dana 16. ožujka 2020. godine, donijela je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju članova Stožera
civilne zaštite Općine Omišalj

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne zaštite Općine Omišalj (u daljem tekstu: Stožer) te imenuju njegovi članovi.

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 2.

Za članove Stožera civilne zaštite Općine Omišalj imenuju se:

1.RANKO ŠPIGL (zamjenik općinske načelnice) - načelnik Stožera,

2.ROBERT RENKA (zapovjednik DVD Njivice) - zamjenik načelnika Stožera,

3.DINKO PETROV (zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe grada Krka) - član,

4.DEJAN HRILJAC (načelnik Policijske postaje Krk) - član,

5.LENJINKA JURIČIĆMAMILOVIĆ (voditeljica Odjela za preventivu i planiranje u PUZS Rijeka) - član,

6.GORAN IVANDIĆ (direktor trgovačkog društva PESJA d.o.o.) - član;

7.MARIJA JAKOMINIĆ (ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Krk) - član,

8.SUZANA SKOČILIĆ-TOMAŠIĆ (zdravstveni djelatnik) - član,

9.TEODOR RUŽIĆ (lučki kapetan Lučke kapetanije Rijeka) - član,

10.MAJA MAHULJA (pročelnica Upravnog odjela Općine Omišalj) - član.

Članak 3.

Radom Stožera civilne zaštite rukovodi načelnik Stožera, a kad se proglasi velika nesreća ili katastrofa, rukovođenje preuzima općinski načelnik.

Članak 4.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera obavljat će Upravni odjel Općine Omišalj.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 34/17 i 13/19).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na mrežnim stranicama Općine Omišalj.

Klasa: 810-06/17-01/1

Ur. broj: 2142-06-01-20-

Omišalj, 16. ožujka 2020.

Općinska načelnica

mr. sc. Mirela Ahmetović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2132&mjesto=51513&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr