SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 6. Utorak, 24. ožujka 2020.
OPĆINA MRKOPALJ

5.

Temeljem odredbe članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15 i 118/18) i članka 5. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (»Narodne novine« broj 126/19 i 17/20) i članka 41. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/09, 34/09 - ispr., 13/13, 19/13, 8/18) Općinski načelnik donosi

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU
I IMENOVANJU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

Članak 1.

U Odluci o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/17) u članku 2. stavak 1.

točka 4. mijenja se i glasi:

Branko Glad - načelnik Policijske postaje Delnice

točka 5. mijenja se i glasi:

Tajana Jakovac - predstavnica Doma zdravlja PGŽ - Ispostava Delnice

točka 10. mijenja se i glasi:

Igor Vidmar - upravitelj šumarije Mrkopalj

Iza točke 11. dodaju se točke 12., 13. i 14. koje glase:

12. Toni Butković - Pročelnik HGSS Stanica Delnice

13. Ana Jakovac - Jedinstveni upravni odjel Općine Mrkopalj

14. Valter Kanjer - predstavnik Radio kluba Kvarner za vezu i komunikacije u kriznim situacijama

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranke županije.

Klasa: 022-05/20-01/01

Ur. broj: 2112-05-02-20-11

Mrkopalj, 20. ožujka 2020.

Općinski načelnik

Josip Brozović, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr