SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 6. Utorak, 24. ožujka 2020.
OPĆINA DOBRINJ

9.

Temeljem članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15 i 118/18) i članka 49. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13, 36/13, 2/18 i 4/20) Općinski načelnik Općine Dobrinj dana 16. ožujka 2020. godine, donio je

ODLUKU
izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju članova
Stožera civilne zaštite Općine Dobrinj

Članak 1.

U Odluci o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/17) u članku 2. točka 1. mijenja se i glasi:

»Neven Komadina (općinski načelnik) - načelnik Stožera,«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-01/20-03/2

Ur. broj: 2142-04-02-20-1

Dobrinj, 16. ožujka 2020.

Općinski načelnik

Neven Komadina, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr