SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 5. Petak, 13. ožujka 2020.
GRAD RAB

11.

Na temelju članka 34. stavak 3. podstavak 16. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/18) i članka 30. stavak 2. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/15), Gradonačelnik Grada Raba donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva
za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih
odbora na području Grada Raba

Članak 1.

U Gradsko izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba imenuju se:

1.Damir Kaštelan, za predsjednika

2.Nada Žic, za potpredsjednicu

3.Martina Španjol, za članicu

4.Matko Krstačić, za člana

5.Sniježana Maškarin, za članicu

6.Goran Macolić, za člana

Članak 2.

Gradsko izborno povjerenstvo:

- izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove vijeća,

- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,

- ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća,

- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje zbirnu listu svih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća,

- određuje biračka mjesta za izbore članova vijeća,

- imenuje predsjednika, potpredsjednika i članove biračkih odbora,

- nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima,

- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća u skladu s Odlukom o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba,

- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima,

- objavljuje rezultate izbora za članove vijeća,

- obavlja i druge poslove u svezi provedbe izbora za članove vijeća.

Članak 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, na oglasnoj ploči Grada Raba, web stranici Grada Raba i lokalnoj radio postaji Radio Rab.

Klasa: 023-01/20-01/33.

Ur. broj: 2169-01-01-20-1-1.

Rab, 5. ožujka 2020.

Gradonačelnik

Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr