SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 3. Petak, 14. veljače 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

19.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15- ispravak, 123/17 i 98/19) i članka 3. Odluke o pristupanju Općine Omišalj kao osnivača Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/19), Općinska načelnica Općine Omišalj, 10. veljače 2020. godine, donijela je

ODLUKU
o imenovanju člana Stručnog vijeća
Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ

I.

Za člana Stručnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, kao predstavnik Općine Omišalj, imenuje se:

Mirko Almaši.

II.

Mandat člana Stručnog vijeća iz točke I. ove Odluke traje dvije godine od dana konstituiranja Stručnog vijeća.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 320-01/19-01/3

Ur. broj: 2142-06-20-01-4

Omišalj, 10. 2. 2020.

OPĆINSKA NAČELNICA

mr. sc. Mirela Ahmetović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2129&mjesto=51513&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr