SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 3. Petak, 14. veljače 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

18.

Temeljem članka 17. stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« 82/15 i 118/18)) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13 i 8/18) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 10. veljače 2020. godine, donijelo je

PLAN
RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE OMIŠALJ
ZA 2020. GODINU

Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Omišalj za 2019. godinu, te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Omišalj za razdoblje od 2017. do 2020. godine, donosi se godišnji plan aktivnosti za 2020. godinu:

1. Općinsko vijeće donosi:

a. Analizu stanja sustava civilne zaštite za proteklu godinu

b. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za tekuću godinu s financijskim učincima

2. Općinski načelnik donosi:

a. Plan vježbi civilne zaštite

3. Stožer civilne zaštite:

a. Održati će sastanak prema potrebi, a najmanje jedan put godišnje, i to prije turističke sezone

b. Provest će se edukacija članova Stožera prema potrebi (novi članovi)

4. Javna vatrogasna postrojba Grada Krka

a. Provoditi će vježbe sukladno svojim planovima rada i postupanja

5. Dobrovoljno vatrogasno društvo Njivice

a. Djelovati će sukladno svom programu rada (obučavanje, vježbe, natjecanja, dežurstva, intervencije, održavanje voznog parka i opreme)

6. Hrvatski crveni križ

a. Obavljati će poslove iz svog područja te sukladno Operativnom planu zaštite i spašavanja GDCK Krk

7. Postrojba civilne zaštite

a. Revidirati će se stanje i popunjenost postrojbe

b. Dovršiti će se opremanje postrojbe osnovnom opremom

c. Prema potrebi će se provest osposobljavanje i vježbe civilne zaštite u organizaciji PUCZ Rijeka

8. Povjerenici civilne zaštite

a. Provest će se edukacija/osposobljavanje u suradnji s PUCZ Rijeka

9. Pravne osobe koje pružaju usluge

a. Potpisati će se ugovori o međusobnoj suradnji s pravnim osobama navedenim u Odluci o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

b. Dostaviti će se izvaci iz Plana djelovanja civilne zaštite pravnim osobama iz Odluke

10. Edukacije djece u školama i vrtićima

a. Provodit će se u dogovoru sa Osnovnom školom, Dječjim vrtićem i JVP Grada Krka/Crvenim križem i sl.

11. Sustav za uzbunjivanje

a. Provodit će se kontrola čujnosti sirena

Klasa: 021-05/20-01/1

Ur. broj: 2142-06-20-01-19

Omišalj, 10. veljače 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2129&mjesto=51513&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr