SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 3. Petak, 14. veljače 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

14.

Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/ 13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 10. veljače 2020., donijelo je

PLAN
davanja koncesija na području Općine Omišalj
za 2020. godinu

Članak 1.

Donosi se Plan davanja koncesija na području općine Omišalj za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Općina Omišalj planira u 2020. godini dati sljedeću koncesiju:

1. Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine Omišalj

- planirani broj koncesija: jedna koncesija,

- rok na koji se koncesija planira dati: 5 godine,

- početak koncesije: 1. srpnja 2020. godine

- procijenjena godišnja naknada za koncesiju: 6.000,00 kn (bez PDV-a),

- planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova provođenja postupka za davanje koncesije,

- pravni osnov za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18 i 110/18), Zakon o koncesijama («Narodne novine» broj 69/17) i Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 53/09, 52/11, 5/15 i 4/16).

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/1

Ur. broj: 2142-06-20-01-15

Omišalj, 10. veljače 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2129&mjesto=51513&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr