SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 3. Petak, 14. veljače 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

11.

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine« broj 29/19 i 98/19) i čl. 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko goranske županije« br. 29/13 i 8/18) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj dana 10. veljače 2020., donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava
za financiranje političkih stranaka i članova izabranih
s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Omišalj za 2020. god.

Članak 1.

U Odluci o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za 2020. god. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/19) članak 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog vijećnika u Općinskom vijeću, tako da pojedinoj političkoj stranci odnosno članu izabranom s liste grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju dobivenih mjesta članova Općinskog vijeća prema konačnim rezultatima izbora.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/1

Ur. broj: 2142-06-20-01-12

Omišalj, 10. veljače 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2129&mjesto=51513&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr