SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 3. Petak, 14. veljače 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

9.

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13,152/14, 99/15, 52/16, 16/ 17, 130/17 i 98/19) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/ 13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 10. veljače 2020. godine, donosi

ODLUKU
o dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/14) u članku 5. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»Iznimno, osoba koja nije obuhvaćena člankom 5. stavcima 1. i 2. ove Odluke može ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć, ako to zahtijevaju životne okolnosti u kojima se našla, uz prethodno mišljenje Odbora za odgoj, obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu.

Odluku o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć sukladno stavku 3., donosi Općinski načelnik.«

Članak 2.

U Poglavlju IV. iza članka 27. dodaje se naslov: »c) POMOĆ ZA FINANCIRANJE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA« i članak 28. koji glasi:

»Pomoć za financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja ostvaruje korisnik čija mirovina ne prelazi iznos prosječne starosne mirovine u Republici Hrvatskoj te koji ima ugovorenu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

U mjesečni iznos mirovine uračunava se i mirovina koja se ostvaruje prema propisima druge države te zaštitni dodatak.

Iznos prosječne starosne mirovine utvrđuje se temeljem podataka objavljenih na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji su utvrđeni za prethodnu godinu.«

Članak 3.

Dosadašnji članci od 28. do 36. postaju članci od 29. do 37.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/1

Ur. broj: 2142-06-20-01-10

Omišalj, 10. veljače 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2129&mjesto=51513&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr