SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 3. Petak, 14. veljače 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

8.

Na temelju članka 95. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 10. veljače 2020., donosi

PRAVILNIK
o izmjenama i dopuni Pravilnikao ocjenjivanju
službenika Upravnog odjela Općine Omišalj

Članak 1.

U Pravilniku o ocjenjivanju službenika Općine Omišalj (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 5/13) u članku 6. stavku 2. riječi: »odnosno u radni odnos« brišu se.

Članak 2.

U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Pročelnik Upravnog odjela, zajedno s neposrednim rukovoditeljem iz stavka 1. ovog članka, s prijedlogom ocjene upoznat će službenika na kojega se ocjena odnosi, što službenik potvrđuje svojim potpisom na obrascima iz članka 4. ovog Pravilnika.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/1

Ur. broj: 2142-06-20-01-9

Omišalj, 10. veljače 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2129&mjesto=51513&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr