SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 1. Utorak, 28. siječnja 2020.
GRAD CRES

8.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/1, 60/01, 129/05 i 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09, 14/13, 5/18, 25/18), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 23. siječnja 2020. godine usvojilo je sljedeću

ODLUKU
O SUOSNIVANJU ENERGETSKE ZADRUGE

Članak 1.

U cilju stvaranja i potpore novim modelima financiranja i razvoja projekata obnovljivih izvora energije vođenih od strane lokalnih zajednica, Grad Cres ovom je Odlukom suglasan sudjelovati u osnivanju Energetske zadruge, kao jedan od suosnivača.

Energetska zadruga, koja ima pravni oblik zadruge, osniva se radi ostvarivanja zajedničkih interesa svojih članova, kojima osigurava razvoj inicijativa i provođenje projekata društvenog poduzetništva u području energetike na načelima zadrugarstva, demokratske participacije i su-odlučivanja.

Članak 2.

Grad Cres u Energetskoj zadruzi predstavlja i zastupa Gradonačelnik Grada Cresa.

Članak 3.

Ova oduka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/20-1/1

Ur. broj: 2213/02-01-20-2

Cres, 23. siječnja 2020.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr