SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 34. Subota, 21. prosinca 2019.
OPĆINA DOBRINJ

80.

Na temelju članka 5. stavka 2. i članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine« broj 29/19 i 98/ 19) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13, 36/13 i 2/ 18) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 23. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2019. godine, donosi

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava iz Proračuna
Općine Dobrinj namijenjenih financiranju političkih
stranaka i vijećnika s liste grupe birača Općinskog
vijeća Općine Dobrinj u 2020. godini

Članak 1.

Ovom se odlukom uređuje način raspoređivanja sredstava osiguranih u Proračunu Općine Dobrinj za 2020. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za vijećnike Općinskog vijeća, kao i vijećnika izabranih s liste grupe birača.

Članak 2.

Sredstva iz prethodnoga članka osiguravaju se u Proračunu Općine Dobrinj za 2020. godinu u visini od 56.500,00 kn.

Članak 3.

Pravo na isplatu sredstava prema ovoj odluci imaju političke stranke koje imaju najmanje jednoga vijećnika u Općinskom vijeću i vijećnici koji su u Vijeće izabrani s liste grupe birača.

Članak 4.

Sredstva za financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača Općinskog vijeća, osigurana u Proračunu Općine Dobrinj, raspoređuju se tako da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakoga vijećnika u Općinskom vijeću razmjerno broju vijećnika u Vijeću u trenutku konstituiranja Vijeća.

Vijećniku podzastupljenoga spola izabranom s liste grupe birača i političkoj stranci za svakoga člana podzastupljenoga spola izbranoga s njezine liste, pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenoga po svakom vijećniku Vijeća.

Članak 5.

Sredstva iz članka 2. ove odluke raspoređuju se tromjesečno u jednakim mjesečnim iznosima, razmjerno broju članova svake političke stranke zastupljene u Vijeću i broju vijećnika Vijeća koji su izabrani s liste grupe birača, i to za vijećnike u iznosu od 5.000,00 kn, tj. za svaku vijećnicu Vijeća u iznosu od 5.500,00 kn mjesečno.

Članak 6.

Sredstva iz članka 2. ove odluke doznačavat će se na račun političkih stranaka, tj. na poseban račun vijećnika s liste grupe birača. Njihova je obveza knjigovodstveno ih obrađivati i omogućiti uvid mjerodavnim tijelima u način raspolaganja sredstvima, sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Dobrinj u 2019. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/19).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/9

Ur. broj: 2142-04-01-19-7

Dobrinj, 18. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr