SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 34. Subota, 21. prosinca 2019.
OPĆINA DOBRINJ

79.

Na temelju članka 15. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine« broj 52/18), članka 35. stavku 8. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/ 14) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 35/09, 10/13, 36/13 i 2/ 18) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 23. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2019. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o donošenju Plan upravljanja i raspolaganja imovinom
u vlasništvu Općine Dobrinj za 2020. godinu

I. Donosi se Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Dobrinj za 2020. godinu.

II. Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Dobrinj za 2020. čini sastavni dio ovog Zaključka, ali nije predmet objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«. Nakon stupanja na snagu ovog Zaključka Plan će se objaviti na internetskim stranicama Općine Dobrinj (www.dobrinj.hr).

III. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/9

Ur. broj: 2142-04-01-19-6

Dobrinj, 18. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr