SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 34. Subota, 21. prosinca 2019.
OPĆINA DOBRINJ

78.

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 25. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 20/18 i 115/18 i 98/ 19) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 35/09, 10/13, 36/13 i 2/ 18) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 23. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2019. godine, donosi

PROGRAM
korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene
poljoprivrednog zemljišta za 2020. godinu

Članak 1.

Ovim Programom 1020 utvrđuje se namjensko trošenje sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2020. g., koja su prihod proračuna jedinica lokalne samouprave u iznosu od 30% od ukupnih prihoda od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Dobrinj.

Članak 2.

Očekivani prihod od naknade za promjenu namjene za poljoprivredno zemljište za 2020. g., u visini od 20.000.00 kuna, utrošit će se za redovnu aktivnost (A) u svrhu okrupnjavanja, navodnjavanje, privođenje funkciji i povećavanja vrijednosti poljoprivrednog zemljišta, sukladno s namjenom utvrđenom u članku 25. stavku 7. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/19-01/1

Ur. broj: 2142-04-01-19-20

Dobrinj, 18. prosinca 2019.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr