SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 34. Subota, 21. prosinca 2019.
OPĆINA DOBRINJ

76.

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12, 143/13 i 65/17), članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 35/09, 10/13, 36/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 23. sjednici, održanoj 18. prosinca 2019. godine, donosi

PROGRAM
KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA
ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH
ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU
OPĆINE DOBRINJ U 2020. GODINI

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se namjensko korištenje ostvarenih sredstava naknade koja se naplaćuje u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Dobrinj. Sredstva naknade koriste se namjenski za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom, te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja.

Članak 2.

Planirana sredstva namjenski će se koristiti u godišnjem programu 1018 kroz kapitalne projekte (K) kako slijedi:

PRIHODI

1. Naknada za zadr.nez.izg.zgrade u prostoru 85.000,00

RASHODI

PROSTORNO PLANIRANJE K101801 85.000,00

-izmjena prostornog plana 60.000,00

-urbanistički plan uređenja dijela naselja Klimno 25.000,00

Članak 3.

Nominalni iznos sredstava naknade u proračunskoj godini ovisi o broju i vrsti riješenih zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Dobrinj.

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 400-08/19-01/1

Ur. broj: 2142-04-01-19-18

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog Vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr