SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 34. Subota, 21. prosinca 2019.
OPĆINA DOBRINJ

74.

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine« broj 152/08 i 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/ 15, 123/17 i 98/19), članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 35/ 09, 10/13, 36/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 23. sjednici dana 18. prosinca 2019. godine, donijelo je

PROGRAM
utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene
poboljšanju uvjeta boravka turista na području
Općine Dobrinj za 2020. godinu

Članak 1.

Ovim Programom 1015 planiraju se sredstva boravišne pristojbe u iznosu od 660.000,00 kuna utrošiti u sljedeće aktivnosti (A):

UTROŠAK BORAVIŠNE PRISTOJBE

ZA TURISTIČKI RAZVOJ A101501

- projekti uređenja plaža 165.000,00

- strateški plan razvoja plaža 45.000,00

- uređenje plaža 450.000,00

Članak 2.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 400-08/19-01/1

Ur. broj: 2142-04-01-19-16

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr