SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 34. Subota, 21. prosinca 2019.
OPĆINA DOBRINJ

72.

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) te članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/ 09, 10/13, 36/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 23. sjednici, održanoj dana 18. prosinca 2019. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
turizma i gospodarstva na području Općine
Dobrinj u 2020. godini

Članak 1.

Ovim Programom 1012 utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području općine Dobrinj u svezi sa razvojem poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva i turizma.

Članak 2.

Sredstva potrebna za provođenje aktivnosti (A) i kapitalnog projekta (k) osiguravaju se u proračunu Općine Dobrinj i raspoređuju na sljedeći način:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj u skladu s ovim Programom, a temeljem ugovora i pravovaljane dokumentacije, vrši raspored sredstava.

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 400-08/19-01-1

Ur. broj: 2142-04-01-19-14

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog Vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr