SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 34. Subota, 21. prosinca 2019.
OPĆINA DOBRINJ

70.

Na temelju članka 115 i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/ 17 i 130/17), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), čl. 31. Statuta Općine Dobrinj (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 35/09.,10/13, 36/ 13 i 2/18) Vijeće Općine Dobrinj, na 23. sjednici održanoj dana 18.12.2019. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba socijalne zaštite na području
Općine Dobrinj u 2020. godini

Članak 1.

Ovim programom 1009 osigurava se zaštita i pomaganje osobama koje su ugrožene ili nemoćne , koje ne mogu niti same niti uz pomoć članova obitelji zadovoljiti svoje osnovne potrebe zbog nepovoljnih imovinskih , gospodarskih , socijalnih ili drugih razloga. Općina Dobrinj nastoji povećati opći životni standard socijalno ugroženih građana i njihovih obitelji, odnosno pomoći pojedincima i obiteljima, kojima zbog različitih uzroka takva pomoć treba.

Ovim aktivnostima (A) se socijalnu skrb pruža u skladu s pojedinačnim odlukama i temeljem akata Općinskog vijeća donešenih slijedom razrađenih prijedloga Odbora za odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu u sljedećim iznosima:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Raspoređivanje sredstava iz članka 1. obavlja Jedinstveni upravni odjel na temelju pravovaljanih akata Općinskog vijeća i drugih zakonskih propisa.

Članak 3.

Ovaj program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 400-08/19-01/1

Ur.broj: 2142-04-01-19-12

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr