SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 34. Subota, 21. prosinca 2019.
OPĆINA DOBRINJ

69.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), Zakona o Hrvatskom Crvenom Križu (NN br. 71/10), čl. 31. Statuta Općine Dobrinj (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 35/09,10/ 13,36/13 i 2/18), Općinsko Vijeće Općine Dobrinj na 23. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2019. godine, donosi

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u zdravstvu na području
Općine Dobrinj za 2020. godinu

Članak 1.

Ovim programom utvrđuju se poslovi i djelatnosti od interesa za Općinu Dobrinj u svezi s podizanjem zdravstvenog standarda stanovništva.

Članak 2.

Sredstva za provođenje redovnih aktivnosti (A) i kapitalnog projekta (K) osiguravaju se u proračunu Općine Dobrinj kroz program 1008 i utrošit će se kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Raspoređivanje sredstava iz članka 2. obavlja Jedinstveni upravni odjel na temelju pravovaljanih akata Općinskog vijeća i zakonskih propisa, ugovora te druge pravovaljane dokumentacije.

Članak 4.

Ovaj program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa:400-08/19-01/1

Ur.broj:2142-04-01-19-11

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Zoran Kirinčić, v. r.

Odluka u PDF formatu   



© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr