SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 34. Subota, 21. prosinca 2019.
OPĆINA DOBRINJ

68.

Na temelju članka 1 i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/ 07, 94/13 i 98/19), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/ 08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/ 13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19), članka 23. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/ 08), čl. 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/09.,10/13,36/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 23. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2019. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u odgoju i obrazovanju na području
Općine Dobrinj u 2020. godini

Članak 1.

Ovim programom utvrđuju se oblici aktivnosti i projekata te opseg istih na području Općine Dobrinj:

- društvenom brigom o djeci predškolskog uzrasta provodi se organizirani predškolski odgoj,

- sufinanciranje izbornih programa i drugih aktivnosti u oblasti osnovnog

obrazovanja, poticanje stipendiranja i nagrađivanja darovitih i uspješnih učenika, te stvaranje uvjeta za nesmetano zadovoljenje svih potreba u ovoj oblasti,

- sufinanciranje prijevoza za srednje škole i fakultete izvan otoka i ostalo, po potrebi.

Članak 2.

Temeljem potreba i interesa stanovništva Općine Dobrinj Dječji vrtić u Polju provodi ogranizirani predškolski odgoj i to ostvarivanjem primarnog programa od 9 sati, na način i kakvoćom koji su propisani normativima djelatnosti ( prehrana,zdravstvena zaštita i dr.) Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk organiziran je kao ustanova osnivača Grada Krka, a općina Dobrinj sufinancira u potpunosti područni Dječji vrtić Polje koji pokriva njen teritorij, kao i ostale područne vrtiće, za roditelje kojima je to pogodnije, pa i ostale predškolske ustanove kad se za to ukaže potreba.

U osnovnoškolskom obrazovanju, osim redovnog financiranja izbornog programa informatike, psihologa i voditelja Područne škole Dobrinj, financiraju se i razni ostali programi kao što su izleti, škola u prirodi, nabava opreme i slično, izvanškolske aktivnosti poput škole nogometa. Planira se i proširenje škole koja je sada osmogodišnja, te izgradnja školske sportske dvorane.

Učenicima i studentima koji putuju izvan otoka Ministarstvo mora,prometa i infrastrukture - Uprava za otoke podmiruje troškove putovanja do prve stanice na kopnu, prijevoznik Autotrans daje komercijalni popust od 50 % na cijenu dnevne karte do odredišta, a razliku koja ostaje za uplatu sufinanciraju općina i roditelji sa po 50 % kao mjesečnu ili vikend čip kartu. Financira se i kombi prijevoz ujutro i navečer zato što ne postoje redovne linije na području općine.

Za provođenje ovih navedenih redovnih aktivnosti (A) i tekućih (T) projekata osiguravaju se sredstva u proračunu kroz program 1007 kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj, u skladu s ovim programom, a temeljem ugovora, te druge pravovaljane dokumentacije, vrši raspored sredstava.

Članak 4.

Ovaj program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 400-08/19-01/1

Ur.broj: 2142-04-01-19-10

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

Odluka u PDF formatu   



© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr