SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 34. Subota, 21. prosinca 2019.
OPĆINA DOBRINJ

67.

Na temelju članka 74. stavka 2. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 i 98/19), članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-proč.tekst, 85/15 i 19/16), članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 35/09., 10/ 13, 36/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 23. sjednici, održanoj dana 18. prosinca 2019. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u sportu na području
Općine Dobrinj za 2020. godinu

Članak 1.

Ovim programom 1006 utvrđuju se redovne aktivnosti (A) i kapitalni projekti (K) od interesa za Općinu Dobrinj u svezi s poticanjem i promicanjem sporta u cjelini te sportsko-rekreativnom aktivnošću građana kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Raspoređivanje sredstava iz članka 1. obavlja Jedinstveni upravni odjel na temelju pravovaljanih akata Općinskog vijeća, ugovora i druge relevantne dokumentacije, te po javnom pozivu za sportska društva i ostale sporske aktivnosti za udruge, koji su obavezni svake godine dostaviti Općini Dobrinj izvršenje financijskog plana za prethodnu godinu, a najkasnije do 28. veljače.

Članak 3.

Ovaj program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 400-08/19-01/1

Ur.broj: 2142-04-01-19-9

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr