SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 34. Subota, 21. prosinca 2019.
OPĆINA DOBRINJ

64.

Na temelju članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18), članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 35/09., 10/13., 36/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 23. sjednici održanoj dana 18.12.2019. godine, donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području općine Dobrinj kroz:

a)financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa,

b)opseg radova i održavanja komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Prihodi utvrđeni programom 1003 su:

1. prihodi od komunalne naknade 1.510.000,00

2. naknade za koncesiju 250.000,00

3. grobna naknada 50.000,00

4. ostali prihodi iz proračuna 2.460.000,00

UKUPNO 4.270.000,00

Članak 3.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj koji je dužan podnijeti izvješće o izvršenju tekuće godine do kraja ožujka slijedeće godine.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 400-08/19-01/1

Urbroj: 2142-04-01-19-6

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr