SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 34. Subota, 21. prosinca 2019.
OPĆINA DOBRINJ

59.

Na temelju članku 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/ 13, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 35/ 09,10/13, 36/13 i 2/18), Općinsko vijeće na 23. sjednici, održanoj dana 18. prosinca 2019. godine, donijelo je

III. IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA
RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA
na području Općine Dobrinj u 2019. godini

Članak 1.

U Programu 1019 Razvoj civilnog društva (Službene novine Primorsko goranske županije 43/18, 8/19, 23/19 ) čl. 1. mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ove izmjene Programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/18-01/1

Ur.broj: 2142-04-01-19-52

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr