SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 34. Subota, 21. prosinca 2019.
OPĆINA DOBRINJ

55.

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/ 09,10/13,36/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 23. sjednici, održanoj dana 18. prosinca 2019. godine, donijelo je

III. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
turizma i gospodarstva na području
Općine Dobrinj u 2019. godini

Članak 1.

U Programu turizma i gospodarstva 1012 (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 43/18, 8/19, 23/ 19) čl. 2. mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/18-01/1

Ur. broj: 2142-04-01-19-48

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog Vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr