SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 34. Subota, 21. prosinca 2019.
OPĆINA DOBRINJ

54.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/ 13, 137/15 i 123/17), Zakona o Hrvatskom Crvenom Križu (NN br. 71/10), čl. 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/09, 10/ 13, 36/13 i 2/18) Vijeće Općine Dobrinj na 23. sjednici održanoj dana 18.12.2019. godine, donijelo je

I. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
javnih potreba u zdravstvu na području
Općine Dobrinj za 2019. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u zdravstvu na području općine Dobrinj za 2019. godinu 1008 (SN PGŽ br.43/18) čl. 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za provođenje redovnih aktivnosti (A) i kapitalnog projekta (K) osiguravaju se u proračunu Općine Dobrinj kroz program 1008 i utrošit će se kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/18-01/1

Ur.broj: 2142-04-01-19-47

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr