SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 34. Subota, 21. prosinca 2019.
OPĆINA PUNAT

65.

Na temelju članka 104. stavka 1. i stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, brojevi 68/18 i 110/18) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 8/18 i 10/19) na 25. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2019. godine Općinsko vijeće Općine Punat, donosi sljedeću

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke postavi urbane
opreme na području Općine Punat

Članak 1.

U Odluci o postavi urbane opreme na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 42/18) u članku 12. stavku 1. iza točke 11. dodaju se točke:

. »Na Trgu Placa

. Na križanju ulica Starobašćanska i Buka

. Na križanju ulice Augusta Cesarca i zaobilaznice«

Članak 2.

Članak 20. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ograđivanje iz stavka 1. i 2. ovog članka može biti na način da konstrukcija za ograđivanje spremnika može biti isključivo zidana obložena kamenom ili od slaganog kamena visine do 1,50 m, otvor prednje fronte konstrukcije za ograđivanje spremnika može se izvesti od metalnih ili drvenih profila.«

Članak 3.

U članku 22. dodaje se stavak 5. i glasi:

»Zabranjeno je postavljanje svjetlećih reklama.«

Dodaje se stavak 6. i glasi:

»Najveća dozvoljena dimenzija natpisa iz stavka 1. ovog članka je 60x80 cm. Iznimno, na zahtjev vlasnika ili korisnika Jedinstveni upravni odjel može odobriti druge dimenzije reklame.«

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 7. i 8.

Članak 4.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»(1) Zabranjeno je postavljanje vanjskih jedinica klima uređaja, strujnih, vodnih i drugih instalacija na glavno pročelje ako se isto vidi s javne površine.

(2) Zabranjeno je postavljanje vanjskih jedinica klima uređaja, strujnih, vodnih i drugih instalacija na sporedno pročelje objekta koje se nalazi uz javnu površinu.

(3) Ukoliko nema druge mogućnosti postavljanja, postavljanje vanjskih jedinica klima uređaja, strujnih, vodnih i drugih instalacija može se izvršiti na glavno pročelje vidljivo s javne površine, odnosno sporedno pročelje uz javnu površinu sukladno uvjetima Jedinstvenog upravnog odjela.

(4) Uređaj za klimatizaciju postavlja se na način da se kondenzat ne ispušta na javnu površinu, ne pada po vanjskim zidovima, uređajima i prostoru oko objekta.«

Članak 5.

U članku 34. dodaje se stavak 7. i glasi:

»U iznimnim slučajevima kada nije moguće izvesti jednoslivnu pergolu, moguće je izvesti i dvoslivnu pergolu na zahtjev vlasnika ili korisnika uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela.«

Dosadašnji stavci 7. i 8. postaju stavci 8. i 9.

Članak 6.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/09

Ur. broj: 2142-02-01-19-6

Punat, 20. prosinca 2019.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2124&mjesto=51521&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr