SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 34. Subota, 21. prosinca 2019.
OPĆINA PUNAT

59.

Na temelju članka 45. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18 i 10/19) općinski načelnik donosi

PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima
iz službe - radnog odnosa zaposlenih u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Punat

Članak 1.

U članku 5. stavak 3. Pravilnika o pravima iz službe - radnog odnosa zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 23/14 i 42/14) mijenja se i sada glasi:

»Uredovno radno vrijeme zaposlenika za rad sa strankama određuje se svaki dan i to od 9:00 do 11:30 sati.«

Članak 2.

Članak 33. mijenja se i glasi:

»Službenik i namještenik kojem je odobreno korištenje privatnog automobila u službene svrhe ima pravo na naknadu stvarnih troškova u iznosu od 2,00 kuna po prijeđenom kilometru.«

Članak 3.

Članak 36. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Zaposlenik koji odlazi u mirovinu ima pravo na otpremninu u visini propisanoj propisima o porezu na dohodak.«

Članak 4.

Članak 37. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Službenik i namještenik ima pravo na isplatu jubilarne nagrade za neprekidni rad u Općini Punat kada navrši:

- 5 godina radnog staža - 1.500,00 kuna;

- 10 godina radnog staža - 2.500,00 kuna;

- 15 godina radnog staža - 4.000,00 kuna;

- 20 godina radnog staža - 5.000,00 kuna;

- 25 godina radnog staža - 6.000,00 kuna;

- 30 godina radnog staža - 7.000,00 kuna;

- 35 godina radnog staža - 8.000,00 kuna;

- 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina - 9.000,00 kuna«.

Članak 5.

Članak 38. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Zaposleniku će se za svako dijete koje do 31. prosinca tekuće godine navršava 15 i manje godina starosti, u prigodi blagdana »Sveti Nikola« isplatiti dar u iznosu od 600,00 kuna.«

Članak 6.

Ostale odredbe Pravilnika ostaju nepromijenjene.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 110-03/19-01/01

Ur. broj: 2142-02-02/1-19-4

Punat, 17. prosinca 2019.

Općinski načelnik

Marinko Žic, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2124&mjesto=51521&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr