SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 34. Subota, 21. prosinca 2019.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

68.

Na temelju odredbi članka 64. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/ 13, 43/18 i 2/19) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o stjecanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu
OTOK KRK ENERGIJA d.o.o.

Članak 1.

Trgovačko društvo OTOK KRK ENERGIJA d.o.o. za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije (dalje u tekstu: Društvo) upisano je u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod poslovnim brojem MBS: 040407099, OIB: 52935221368, sa sjedištem u Baški, Palada 88.

Članak 2.

Općina Malinska-Dubašnica je osigurala sredstva u iznosu od 100.000,00 kn radi stjecanja poslovnih udjela Društva u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu.

Članak 3.

Donošenjem ove Odluke Općina Malinska-Dubašnica pristupa trgovačkom društvu OTOK KRK ENERGIJA d.o.o. za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije, te se ovlašćuje Općinskog načelnika Općine Malinska-Dubašnica da donese i potpiše Izjavu o namjeri preuzimanja novih poslovnih udjela Društva u postupku povećanja temeljnog kapitala, kao i da izvrši ostale radnje potrebne za provedbu ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 310-02/19-01/7

Ur. broj: 2142/05-04-01/1-19-2

Malinska, 18. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Potpredsjednik

Zdenko Cerović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2124&mjesto=51511&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr