SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 34. Subota, 21. prosinca 2019.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

64.

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18), članka 31. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12, 143/13, 65/17, 14/19) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 43/09, 14/13, 43/18 i 2/19) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici dana 18. prosinca 2019. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2020. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja komunalne infrastrukture te nabava opreme (u daljnjem tekstu Program) na području Općine Malinska-Dunašnica (o daljnjem tekstu: Općina) u 2019. godini za:

1. Nerazvrstane ceste

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3. Javne zelene površine

4. Građevine i uređaji javne namjene

5. Javna rasvjeta

6. Groblja

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture i nabave opreme s naznakom njihova financiranja.

Članak 2.

Ovaj Program financirat će se iz prihoda od:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 18.460.000,00 kn.

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 400-08/19-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-19-13

Malinska, 18. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Potpredsjednik

Zdenko Cerović, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2124&mjesto=51511&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr