SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 21. Petak, 29. srpnja 2005.
OPĆINA MRKOPALJ
35

16.

Na temelju članka 30. i 149. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 19. i 39. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/02) Općinsko vijeće Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 30. lipnja 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju Programa financiranja javnih potreba
Općine Mrkopalj u 2005. godini

Članak 1.

U Odluci o Proračunu Općine Mrkopalj za 2005. god. osiguravaju se financijska sredstva za financiranje javnih potreba na području Općine Mrkopalj.

Članak 2.

Financijska sredstva iz članka 1. ove odluke raspoređuju se korisnicima prema Tabeli 1., koja je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Financijska sredstva iz članka 2. ove Odluke doznačava jedinstveni upravni odjel Općine Mrkopalj prema dinamici naznačenoj u Tabeli 1.

Članak 4.

Ova će se Odluka objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Klasa: 400-04/05-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-05-4

Mrkopalj, 30. lipnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Butković, ing., v.r.

 

Odluka o donošenju Programa financiranja  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr