SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 32. Petak, 13. prosinca 2019.
OPĆINA PUNAT

53.

Na temelju članka 30. stavka 7. točke 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/ 13, 73/17 i 14/19), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine« broj 50/17 i 84/19) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 8/18 i 10/19) Općinsko vijeće Općine Punat, na 24. sjednici održanoj 10. prosinca 2019. godine, donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada
i biorazgradivog komunalnog otpada

Članak 1.

U Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 2/18 i 26/19) u članku 26. dodaju se novi stavci 4., 5., 6. i 7. koji glase:

»Utvrđuje se jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za kućanstva u iznosu od 0,39 kn/m2/mjesečno.

Utvrđuje se jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnike koji nisu kućanstvo kako slijedi:

1. Za I kategoriju u iznosu 6,50 kn/m2/mjesečno

2. Za II kategoriju u iznosu 4,30 kn/m2/mjesečno

3. Za III kategoriju u iznosu 2,50 kn/m2/mjesečno

4. Za IV kategoriju u iznosu 0,85 kn/m2/mjesečno

5. Za V kategoriju u iznosu 0,20 kn/m2/mjesečno

6. Za VI kategoriju u iznosu 5,20 kn/m2/mjesečno

7. Hoteli, depadanse u iznosu 28,17/kn/ležaj/mjesečno

8. Za kampove u iznosu 25,42/kn/ležaj/mjesečno

9. Za kampove u domaćinstvu u iznosu 8,33 kn/ležaj/ mjesečno

10. Za odmarališta i sl. u iznosu 20,00 kn/ležaj/mjesečno

11. Za suhe vezove u marinama i lukama u iznosu 10,17 kn/vez/mjesečno

12. Za mokre vezove u marinama i lukama u iznosu 20,00 kn/vez/mjesečno

Cijena minimalne javne usluge za kategorije navedene u točkama 7. do 10. obračunava se u razdoblju od 01. travnja do 30. rujna u jednakim mjesečnim iznosima.

Na cijene iz ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost od 13%.«

Članak 2.

Ova Odluka Odluke stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/8

Ur. broj: 2142-02-01-19-3

Punat, 10. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2122&mjesto=51521&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr