SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 32. Petak, 13. prosinca 2019.
OPĆINA MRKOPALJ

38.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko goranske županije 24/09, 34/09 - ispr., 13/13,19/13 i 8/18) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 10. prosinca 2019. godine donijelo je

PRORAČUN
OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Mrkopalj za 2020. godinu sastoji se od:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

U Proračunu za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu, prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja.

Članak 3.

Rashodi poslovanja i izdaci za nabavu nefinancijske imovine raspoređuje se po izvorima, korisnicima, aktivnostima i projektima u Posebnom dijelu Proračuna za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

Članak 4.

Sastavni dio Proračuna za 2020. godinu je i Projekcija proračuna za 2021. i 2022. godinu. U Planu razvojnih programa Općine Mrkopalj za 2020. 2021. i 2022. godinu, koji čini sastavni dio Proračuna, planirani rashodi i izdaci se raspoređuju prema ciljevima i prioritetima razvoja Općine Mrkopalj.

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine, a objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

 

 

Klasa: 021-05/19-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-19-29

Mrkopalj, 10. prosinca 2019.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj

Predsjednik

Zvonko Matković, v. r.

 

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr