SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 32. Petak, 13. prosinca 2019.
OPĆINA MRKOPALJ

35.

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« PGŽ br. 24/09, 34/09 - ispr., 13/13, 19/13, 8/18) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj donijelo je na sjednici održanoj 10. prosinca 2019. godine

IZMJENE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Općine Mrkopalj za 2019. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2019. godinu (»Službene novine« PGŽ br. 41/18), članak 3. mijenja se i glasi:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

Sredstva za realizaciju Programa:

Plan 2019. Povećanje/ 1. izmjena

smanjenje

- komunalni doprinos 204.000,00 -54.000,00 150.000,00kn

- prihodi od koncesija 5.000,00 1.000,00 6.000,00kn

- šumski doprinos 991.000,00 -2.000,00 989.000,00kn

UKUPNO: 1.200.000,00 -55.000,00 1.145.000,00kn

Članak 3.

Ove Izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture stupaju na snagu prvi dan od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/19-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-19-26

Mrkopalj, 12. listopada 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE MRKOPALJ

Predsjednik

Zvonko Matković, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr