SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 32. Petak, 13. prosinca 2019.
OPĆINA MRKOPALJ

33.

Na temelju članka 10. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 29/19,98/19) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 09, 34/09-ispr., 13/13, 19/13,8/18), Općinsko vijeće općine Mrkopalj na sjednici održanoj 10. prosinca 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka i grupe birača zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Mrkopalj za 2020. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka i grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Mrkopalj (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2020. godinu a koja se osiguravaju u Proračunu Općine Mrkopalj za 2020. godinu.

Članak 2.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 1.000,00 kuna.

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u iznosu od 100, 00 kuna.

Prema sastavu Općinskog vijeća podzastupljeni spol su žene.

Članak 3.

Sredstva osigurana u Proračunu za 2020. godinu raspoređuju se kako slijedi:

Naziv stranke Ukupan broj Žene Iznos sredstava

članova u kn

HDZ 4 člana 1 4.100,00

SDP 2 člana 0 2.000,00

HSS 1 član 0 1.000,00

HSP AS 1 član 0 1.000,00

Unija Kvarnera 1 član 0 1.000,00

Članovi izabrani

s Liste grupe birača:

Zvonko Matković 1.000,00

Damir Jakovac 1.000,00

Članak 4.

Sredstva propisana ovom Odlukom , a koja su osigurana za redovito financiranje političkih stranaka, i članova izabranih s liste grupe birača, doznačuju se na žiro-račun političke stranke, odnosno na poseban račun člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača, tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 021-05/19-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-19-23

Mrkopalj, 10. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Zvonko Matković, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr